آکواتک

  • Oxygen Generator Aquatec

    اکسیژن ساز Aquatec

    محلول متمرکز کننده اکسیژن AngelBiss در برنامه Aquatic. این امن ترین و مطمئن ترین منبع اکسیژن است که می تواند در آبزی پروری استفاده شود و می تواند جایگزین هر منبع تأمین اکسیژن دیگری شود. محتوای اکسیژن در آب کافی است ، که برای رشد ماهی و ماهی مفید است. تعداد باکتریها را کاهش می دهد ، در نتیجه باعث بهبود بهره وری ماهی و بهبود سلامت کلی ماهی می شود. محتوای اکسیژن زیاد برای پرورش آبزیان و تولید ماهی مهم است.