استفاده از دستگاه ساکشن خانگی

  • Aspirator Averlast-25B

    Aspirator Averlast-25B

    دستگاه مکش قابل حمل AngelBiss می تواند در مراقبت از منزل مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه اندازه کوچک و بسیار سبک است. و کار با آن ساده و آسان است.
  • Aspirator Averlast 20

    Aspirator Averlast 20

    دستگاه مکش قابل حمل AngelBiss می تواند در مراقبت از منزل مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه اندازه کوچک و بسیار سبک است. و کار با آن ساده و آسان است.