مقام WHO گفت که اکسیژن روش م effectiveثر برای نجات جان بیماران COVID-19 است

وی افزود: "یكی از م waysثرترین راه ها برای نجات جان از COVID-19 تأمین اکسیژن به بیمارانی است كه به آن احتیاج دارند.

WHO تخمین می زند که با سرعت فعلی 1 میلیون پوند مورد جدید در هفته ، جهان به حدود 620،000 متر مکعب اکسیژن در روز نیاز دارد ، که تقریباً 88000 استوانه بزرگ است "- دکتر تدروس آدانوم غبرایزوس.


زمان ارسال: 20 اوت -192020